Action Machinery, Inc.
(502)-459-1313  Fax (502)473-1953
Diacro Shear 52

                                                                 

 

DIACRO 52" Mechanical Shear
Capacity 52"x 16 ga.
Manual Back Gauge
220/3/60 

 

Website Builder